8

milionów

Czas na weryfikację złożonych projektów!

Czas na weryfikację złożonych projektów!

W ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 230 projektów, które teraz przejdą weryfikację formalną i merytoryczną.

Podczas tego etapu przygotowane zostaną m.in. szacunkowy kosztorys oraz sprawdzony zostanie teren, na którym ma powstać projekt.

Do 19 sierpnia każdy Wnioskodawca otrzyma informację, czy jego projekt jest możliwy do realizacji, częściowo możliwy do realizacji bądź niemożliwy do realizacji.

więcej

Trwa weryfikacja złożonych projektów

Do 20 czerwca Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej przeprowadzi weryfikację formalną projektów.

Następnie projekty przekazywane są do poszczególnych Wydziałów w celu przeprowadzenia weryfikacji.

Opiniowanie projektów przez Wydziały merytoryczne

Wydziały merytoryczne podczas tego etapu m.in. sprawdzą własność terenu, sporządzą szacunkowy kosztorys i przygotują opinię do projektu

Publikacja opinii Urzędu Miejskiego odnośnie projektów


Do 19 sierpnia Urząd Miejski przedstawi swoje stanowisko do wszystkich projektów, które mogą zostać zaopiniowane pozytywnie, negatywnie bądź mogą zostać uznane jako częściowo możliwe do realizacji.

Dzielnicowe Fora Mieszkańców

DFM odbywać się będą w każdej dzielnicy. Ich celem jest wyjaśnienie opinii wydanych o zgłoszonych projektach oraz ustalenie w drodze dyskusji listy projektów pod głosowanie mieszkańców danej dzielnicy.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice