8

milionów

Etap składania projektów rozpoczęty!

Etap składania projektów rozpoczęty!

Od 1 kwietnia do 20 maja mieszkańcy miasta mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. 

Zeszłoroczna edycja zaowocowała wybraniem 56 projektów do realizacji w 2014 roku. Wybrało je ponad 22 tyś. dąbrowian spośród 250 projektów, które złożyli.

 

Zobacz jak złożyć projekt

więcej

Etap 1: Pomyśl co chciałbyś zrobić w dzielnicy

Etap 2: Sprawdź do kogo należy teren

Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej stronie internetowej miasta w Miejskim Systemie Informacji Przestrzenej

Jeśli masz problem z ustaleniem własności gruntu pod projekt, pomogą ci w tym:

- telefonicznie pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerem tel. 32 295 67 41 lub 32 295 96 38.

- osobiście pracownicy Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej, Al. T. Kościuszki 25 oraz Miejskiego Centrum Informacji w Centrum Handlowym "Pogoria", ul. Sobieskiego 6.

 

Etap 3: Przenieś pomysł na formularz i zbierz listę poparcia

Etap 4: Złóż gotowy projekt

- wyślij elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów wraz z listą poparcia, tak aby dało się rozpoznać oryginalne podpisy) na adres: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl,

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny" - liczy się data stempla pocztowego

- bądź złóż osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, ewentualnie w którymś z 29 punktów konsultacyjnych.
 

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice