Wypracowaliśmy 94 projekty!

Historia

Dąbrowa Górnicza to miasto ludzi aktywnych. Zaangażowanie mieszkańców, wynikające z chęci ciągłego rozwoju społeczności lokalnej, przejawia się nie tylko w działaniach silnych organizacji pozarządowych, udziale mieszkańców w konsultacjach społecznych, ale przede wszystkim podejmowaniu dialogu w ramach w Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W dotychczasowych pięciu edycjach DBP złożonych zostało 1238 projektów. 321 z nich za kwotę przekraczającą 37 milionów złotych zostało przez Państwa wybranych do realizacji. Budżet partycypacyjny jest demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania decyzji o części budżetu miasta. Przy współudziale i dzięki zaangażowaniu mieszkańców zmieniamy oblicze Dąbrowy Górniczej. Zapraszając do udziału w kolejnej już edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego zachęcamy do zapoznania się z procesem wypracowania modelu, który stawia na dialog, otwartość i zaangażowanie.

Prace nad Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym zainicjowane zostały w 2012 r. przez grupę ds. wypracowania mechanizmu Budżetu Obywatelskiego dla Dąbrowy Górniczej. W grupie pracowali przedstawiciele Prezydenta Miasta, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wypracowany przez grupę model został poddany konsultacjom społecznym. 30 stycznia 2013 roku Rada Miejska przyjęła Uchwałę nr XXIII/457/13 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok.

To jedna z pierwszych procedur tego typu w kraju i pierwsza w woj. śląskim. Partycypacyjny sposób przygotowania i wypracowane zasady pozwalają nazwać go budżetem partycypacyjnym.

W ramach czterech pierwszych edycji złożonych zostało 946 projektów, z czego 244 zostały wybrane do realizacji, a ich łączna wartość przekracza 29 mln zł. Pierwsza edycja DBP to 27 dzielnic, 5 mln złotych i 250 złożonych projektów. Trzy kolejne edycje to 8 mln złotych i zwiększenie liczby dzielnic do 35. W czwartej edycji z 213 zgłoszonych projektów pod głosowanie trafiło 122. Ponad 23 tys. mieszkańców wybrało do realizacji najważniejsze dla mieszkańców projekty. To dzięki przeprowadzanym ewaluacją w trakcie tych czterech lat wniosek mieszkańców zmieniana została m.in. liczba dzielnic, zasady zgłaszania projektów oraz głosowania.

W roku 2016 nadszedł czas na ostatnią IV edycję w tej formule. Właśnie w tym jubileuszowym roku, 100 lecie nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej, wykonaliśmy kolejny krok ku doskonaleniu Dąbrowskiej procedury i przy Państwa udziale oraz na bazie doświadczeń z ostatnich lat przygotowaliśmy zupełnie nowy model DBP 2.0. We wrześniu 2016 roku powstał zespół, który miał za zadanie wypracować nowy model DBP. Po wielu burzliwych dyskusjach i niemal półrocznej pracy, udało nam się.

W 2017 roku Dąbrowski Budżet Partycypacyjny już po raz piąty ale tym razem w formule DBP 2.0 opartej na dialogu pozwolił mieszkańcom Dąbrowy Górniczej drogą warsztatową wypracować realizowane projekty w ich dzielnicach. Tym razem zrealizowanych zostanie 77 projektów i podobnie jak w poprzednich edycjach ich koszt wynosił będzie 8 milionów złotych. Warto dodać, iż spotkania odbywały się przy wsparciu ośmiu Animatorów Dzielnicowych.

Przypominajmy, iż proces rozpoczął się od diagnozy każdej dzielnicy podczas marcowych spotkań mapujących, po których nastąpił czas na zgłaszanie pomysłów przez mieszkańców. Najważniejszym jednak etapem procesu było wypracowanie w drodze warsztatów listy projektów do realizacji. Projekty te następnie zostały zweryfikowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego, aby po wakacjach z powrotem wrócić do mieszkańców w celu wspólnego ich zaprojektowania. We wszystkich 34 dąbrowskich dzielnicach, w czasie 171 spotkań wypracowano listę priorytetowych projektów, których koszty realizacji są zgodne z kwotami przeznaczonymi dla dzielnic. Tylko w dzielnicy Błędów mieszkańcy podjęli decyzję o projekcie do realizacji, w formie głosowania.

Kolejna szósta już edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego również przyjęła formułę DBP 2.0 z niewielkimi zmianami. Będziemy starali się uelastycznić proces i każdą z dzielnic traktować jako osobny, autonomiczny proces.

Ładowanie...