Dyskusja nt. złożonych propozycji projektów w celu uzgodnienia listy projektów pod głosowanie Dzielnicowe Forum Mieszkańców

Od września do października

  • Dzielnicowe Fora Mieszkań (DFM), odbywać się będą w każdej dzielnicy. Ich celem jest wyjaśnienie opinii wydanych o zgłoszonych projektach oraz ustalenie w drodze dyskusji listy projektów pod głosowanie mieszkańców danej dzielnicy.
  • Lista projektów pod głosowanie zawierająca tytuł projektu oraz jego szacunkową wycenę podana będzie do publicznej wiadomości na stronie www.twojadabrowa.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.
  • Miejsca oraz terminy spotkań w ramach DFM zostaną podane do publicznej wiadomości. Spotkania będą miały charakter otwarty dla mieszkańców. Zaprosimy na nie autorów projektów oraz Radnych Rady Miejskiej.
Ładowanie...