Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Od maja do sierpnia

  • Złożony formularz po weryfikacji formalnej podlega procesowi opiniowania przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego. Na etapie tym sporządzany jest m.in. kosztorys dla projektu oraz opinia w której wskazuje się czy projekt jest możliwy do realizacji. W przypadku uznania go za niemożliwy do realizacji wyjaśnia się przyczyny negatywnej opinii, ewentualnie rekomenduje się alternatywne rozwiązanie. 
Ładowanie...