Łazy Błędowskie

Udział dzielnicy (404 ze 115 029 mieszkańców):

48 790,04 zł

0.76% z sumarycznej kwoty 6 399 998,79 zł

Projekty do realizacji:

- Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej - Budowa punktów oświetleniowych. Szacunkowy koszt: 48 790,04.

Stan realizacji: W trakcie realizacji.


Informacja ze spotkania podsumowującego

II Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, 23 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów


I Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, 23 maja godz. 18:00

Notatka ze spotkania


Spotkanie otwierające - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, 15 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Żołnierska 188)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 14:00 -18:00


Ulice:

  • Łazy Błędowskie
  • Niegowonicka
  • Zagórcze
Ładowanie...