Mydlice Południowe

Udział dzielnicy (8 808 ze 115 029 mieszkańców):

439 660,08 zł

6.87% z sumarycznej kwoty 6 399 998,79 zł

Projekty do realizacji:

- Remont drogi ul.  Legionów Polskich 95-105 - Projekt zakłada remont drogi o powierzchni 2175m² (z wyłączeniem 70m drogi o szerokości 6m) poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowo – betonowej istniejącej drogi i ułożenie nowej warstwy ścieralne oraz wymianę części krawężników. Szacunkowy koszt: 439 660,08.

Stan realizacji: W trakcie realizacji.


Informacja ze spotkania podsumowującego

III Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, 19 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów


II Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, 4 czerwca godz. 17:00

Notatka ze spotkania


I Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, 21 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Spotkanie otwierające - Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17,  9 kwietnia godzina 17:00

Raport ze spotkania


Filia nr 18 MBP (ul. Legionów Polskich 131a)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 -16:00

Wtorek 8:00 -16:00

Środa - Piątek 10:00 -18:00


Ulice:

  •   Wirgiliusza Grynia
  •   Jaworowa od nr 15 do nr 40
  •   Legionów Polskich 95-155
  •   Ludowa
  •   Mireckiego 17, 19, 21, 58-88
  •   Starościńska
  •   Wolska
  •   Zdrowa
  •   Ziemna
Ładowanie...