Dzielnica: Strzemieszyce Wielkie

Strzemieszyce Wielkie

ZOBACZ MAPĘ
 

Charakterystyka Dzielnicy:

Strzemieszyce Wielkie to jedna z najbardziej rozległych Dzielnic miasta. Na wschodzie graniczy z gminą Sławków, na południu z Sosnowcem. W Dzielnicy występują dwa typy zabudowy. Dominuje  zabudowa jednorodzinna, natomiast niskie czteropiętrowe bloki znajdują się tylko w kilku miejscach. W Dzielnicy powstaje nowa tzw. zabudowa szeregowa. Centrum Dzielnicy ulokowane jest w obrębie ulic Oddziału AK Ordona, Stacyjnej, Transportowej, Orkana i Narutowicza.  Dzielnice przecinają linie kolejowe oraz droga krajowa DK 94. Strzemieszyce Wielkie swój rozwój zawdzięczają usytuowaniu na skrzyżowaniu szlaków kolejowych, których pojawienie się zdeterminowało rozwój Dzielnicy, aż do uzyskania przez nią statusu samodzielnej gminy i otrzymania praw miejskich. Jako samodzielna jednostka Strzemieszyce funkcjonowały do lat 70-tych.


Na terenie Dzielnicy znajduje się duży kompleks terenów zielonych powstałych na dawnych terenach poprzemysłowych - obecnie w większości w zarządzie Lasów Państwowych. Jego sercem jest dawny Wapiennik Bordowicza. Urokliwym miejscem i cennym przyrodniczo jest rejon Sroczej Góry, znajdujący się na początku ul. Strzemieszyckiej. Sporą część Dzielnicy zajmują prywatne nieużytki, będące dawnymi polami uprawnymi. Na terenie Dzielnicy znajdują się duże zakłady przemysłowe oraz szereg mniejszych, ale często uciążliwych dla mieszkańców zakładów przemysłowych. Na północ od Dzielnicy rozciąga się obszar huty Arcelor Mittal (dawna Huta Katowice), a jej kolejowa baza przeładunkowa znajduje się bezpośrednio na terenie Dzielnicy.


Wyjątkowym miejscem jest zbudowana na początku XX w. neogotycka Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest jednym z ośmiu zabytków miasta wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Ważnym z punktu widzenia kulturalno-społecznego dla Dzielnica jest nowoczesny, wielofunkcyjny budynek, w którym znajduje się Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

  • Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2024: 437 072,65 zł

Karty projektów wybranych do realizacji:

  1. Zatoki postojowe na ul. Oddziału AK Ordona 339a
  2. Oświetlenie przystanku Składowa N/Ż
  3. Rozbudowa infrastruktury miejskiej w Strzemieszycach
  4. Monitoring miejski w Strzemieszycach
  5. W kręgu literatury – zakup książek, audiobooków oraz wyposażenia dla filii nr 8

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Data: 25 października 2023 r.

Godzina: 16:30

Miejsce: Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93.

Lista projektów przedstawionych na spotkaniu

NOTATKA ZE SPOTKANIA


Spotkanie dzielnicowe:

Data: 27 czerwca 2023 r.

Godzina: 17:00

Miejsce: Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93.

NOTATKA ZE SPOTKANIA


Lista pomysłów zgłoszonych do IX Edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

 

Obywatelski Raport Otwarcia dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie z roku 2022

Ładowanie...