Dzielnica: Zielona-Pogoria

Zielona-Pogoria

Zobacz mapę

Charakterystyka Dzielnicy:


Jedna z najbardziej rozległych Dzielnic, w której skład wchodzi pięć osiedli. Dzielnica od strony południowej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, od którego oddziela ją magistrala kolejowa łącząca Warszawę z południem kraju. Od północy Dzielnica graniczy z Wojkowicami Kościelnymi, a od zachodu z Będzinem i Preczowem.

W Dzielnicy dominuje zabudowa jednorodzinna, z wyjątkiem osiedla Łęknice, gdzie dominują bloki (w zasobach SM Lokator). Kilka niskich bloków znajduje się również na osiedlu Piekło przy ul. Jasnej (wspólnota mieszkaniowa) i na osiedlu Zielona-Korzeniec-Dziewiąty przy ul. Robotniczej. Na terenie Dzielnicy znajdują się jeziora Pogoria II, III i IV oraz Park Zielona, którym Dzielnica zawdzięcza swoją nazwę.

Dzielnica składa się z osiedli:


Spotkanie dzielnicowe:

Data: 19 czerwca 2023 r.

Godzina: 17:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56.

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA


Obywatelski Raport Otwarcia dla dzielnicy Zielona-Pogoria z roku 2022

Ładowanie...