Dzielnica: Ząbkowice

Ząbkowice

Zobacz mapę

Charakterystyka dzielnicy:

Dzielnica zróżnicowana, z charakterystyczną częścią typowo miejską oraz otaczającymi ją obszarami poprzemysłowymi i rekreacyjnymi.

Na terenie Dzielnicy znajdują się duże zakłady przemysłowe oraz szereg mniejszych, często uciążliwych dla mieszkańców. Dzielnica posiada bogatą historię przemysłową – na jej terenie funkcjonowały dwie huty szkła.

Ze względu na dworzec kolejowy, będący istotnym węzłem kolei warszawsko-wiedeńskiej, Ząbkowice rozwinęły się osiągając status samodzielnej gminy. Wokół dworca i zakładów przemysłowych powstała typowo miejska zabudowa. W roku 1977 Ząbkowice stały się częścią Dąbrowy Górniczej. Dziś jej historyczno-przemysłowy charakter podkreślają zdegradowane poprzemysłowe tereny huty szkła gospodarczego, jak również liczne średniej wielkości zakłady przemysłowe.

Wraz z powstawaniem Huty Katowice, Ząbkowice zyskały osiedle hotelowe dla pracowników zakładu przemysłowego. Obecnie nosi ono nazwę Osiedla Młodych Hutników. Jest to typowe osiedle bloków położone na charakterystycznym wzgórzu. Pozostała część Dzielnicy to typowa zabudowa jednorodzinna z przyległymi ogródkami oraz blokami mieszkalnymi.

Dzielnica, mimo swoich kontrastów, bogata jest w tereny zielone, czego przykładem może być istnienie dwóch parków miejskich – "Brzozowego" oraz "Tysiąclecia", a także Lasu Bienia. Dzielnica graniczy bezpośrednio
z jeziorem Pogoria I. Cechą wyróżniającą Dzielnicę jest również funkcjonujący na jej terenie Dom Kultury.

Dzielnica składa się z osiedli:

 

 

Ładowanie...