Dzielnica: Łosień

Łosień

Zobacz mapę

Charakterystyka Dzielnicy:

Dzielnica o charakterze zielonym. Znajduje się w sąsiedztwie zakładów przemysłowych – Koksownia „Przyjaźń”, ArcelorMittal Poland.

Dzielnicę otacza duży obszar nieużytków rolnych i leśnych. Zabudowę stanowią domki jednorodzinne z przyległymi do nich ogródkami.

Przez Dzielnicę przebiega droga wojewódzka nr 790 – relacji Dąbrowa Górnicza – Ogrodzieniec. W Dzielnicy krzyżują się linie autobusowe łączące centrum miasta z innymi dzielnicami znajdującymi się na jego obrzeżach.

W Dzielnicy znajduje się również najwyższy szczyt miasta zwany potocznie „Łeverest”.

 

  • Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2024: 104 473,04 zł

Karta projektu wybranego do realizacji:

Korytarz bezpieczny i przyjemny na miarę XXI w.


Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Data: 25 października 2023 r.

Godzina: 17:00

Miejsce: Świetlica w Łośniu, ul. Pocztowa 3.

Lista projektów przedstawionych na spotkaniu

NOTATKA ZE SPOTKANIA


Spotkanie dzielnicowe:

Data: 21 czerwca 2023 r.

Godzina: 17:00

Miejsce: Świetlica w Łośniu, ul. Pocztowa 3.

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA


LISTA POMYSŁÓW ZGŁOSZONYCH DO IX EDYCJI DABROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 

Obywatelski Raport Otwarcia dla dzielnicy Łosień z roku 2022

Ładowanie...